w

Registrering for Helgeland

Helgeland Reiseliv og NordNorsk Reiseliv jobber tett sammen for å markedsføre Nord-Norge som et spennende reisemål ute i markedet, men for å få til dette må vi ha reiselivsbedriftene med på lag. Det er dine aktiviteter, overnattingstilbud, serveringssteder og transportmuligheter som gjør Nord-Norge attraktivt for turistene.
Du tenker kanskje at du forsvinner i mengden, men selv om du her er en av mange så er dette et viktig sted å være synlig – da vil også turistinformasjonene i hele Nord-Norge enkelt kunne vise turistene oversikt over din destinasjon og ditt produkt.

09.08.201612:16 nina@nordnorge.com

Vi anbefaler at du er med både i Helgelandsguiden og Reiseguide Nord-Norge. Guidene utfyller hverandre, og har viktige roller hver for seg, slik at vi når ut til et bredere publikum med et samordnet budskap.

__________________________________________________________________

Pris - et lavkosttilbud for at alle skal kunne være med

Husk at det er dine aktiviteter, overnattingstilbud, serveringssteder og transportmuligheter som gjør Nord-Norge attraktivt for turistene.

Vi tilbyr to ulike typer oppføring:

  • RUBRIKKOPPFØRING m/bilde > for aktiviteter og severdigheter: pris kr 3.200 + mva
  • LISTEOPPFØRING > for overnatting, servering og transport: pris kr 2.800 + mva

___________________________________________________________________

Hvordan blir du med i Reiseguiden?

Du som ALLEREDE er med i årets utgave:

  • Du får en mail fra det nettbaserte registreringsskjemaet med informasjonen du har registrert i årets guide.
  • Klikk deg inn på linken i mailen og gjør oppdateringer og eventuelle korrigeringer.
  • Klikk så "Send inn". Her kan du også slette tidligere produkter.
  • Har du et helt nytt produkt, se i toppmenyen på denne siden for valg av ønsket ny registrering.

For NY BEDRIFT:

__________________________________________________________________

Detaljer om Reiseguidene

Reiseguide Nord-Norge  Helgelandsguiden 
Opplag: ca 270.000 - på 9 språk Opplag: 70.000
Format: A4, 128 sider Format: A4
Nedlastbar PDF på alle språk på www.nordnorge.com Nedlastbare PDF'er på norsk, engelsk, tysk

Oppføringene dine i Reiseguiden er også søkbare i vårt produktsøk på www.nordnorge.com - du kan se det her: 

http://skjema.nordnorge.com/no/produkt 

Distribueres til en rekke turoperatører, reisebyrå og turistinformasjoner, samt gis ut på messer og workshops i Europa.
Viktigste distribusjon: alle turistinformasjoner i Nord-Norge, større turistinformasjoner i Nord-Sverige og Nord-Finland, samt Norge. Til turoperatører, alle messer og workshops vi deltar på.

Guiden er både et planleggingsverktøy og et hjelpemiddel før og under reisen på Helgeland.

NordNorsk Reiselivs viktigeste verktøy for oversikt over reiselivsbedriftene i Nord-Norge Guiden kan lastes ned som PDF eller leses i bla-funksjon www.visithelgeland.com og www.nordnorge.com

_____________________________________________________________________

Hjelp til registrering:

Dersom du trenger hjelp med registrering eller har spørsmål, vennligst kontakt Gunn på gunn@visithelgeland.com eller ring 477 05 727.

Påmeldingsfrist: 8.september