w

Helgeland

Synes du Helgeland er den fineste regionen i Nord-Norge? Da er det viktig at du er med og viser at Helgeland har et helhetlig reiselivstilbud - gjennom synlighet i Helgelandsguide og Reiseguide Nord-Norge 2016.

11.08.201510:46 Tore Olsen

Helgeland Reiseliv og NordNorsk Reiseliv jobber tett sammen for å markedsføre Nord-Norge som et spennende reisemål ute i markedet, men for å få til dette må vi ha reiselivsbedriftene med på lag. Det er dine aktiviteter, overnattingstilbud, serveringssteder og transportmuligheter som gjør Nord-Norge attraktivt for turistene. Vi skaper kjennskap til Nord-Norge ute i markedet, og når turisten fatter interesse og starter informasjonssøk så må et helhetlig reiselivstilbud være synlig. Vi markedsfører Nord-Norge for at DIN BEDRIFT skal få flere besøkende! 

Vi anbefaler at du er med både i Helgelandsguiden og Reiseguide Nord-Norge. Guidene utfyller hverandre, og har viktige roller hver for seg, slik at vi når ut til et bredere publikum med et samordnet budskap.


Oppføringer

Vi tilbyr to ulike type oppføringer:
  • RUBRIKKOPPFØRING m/bilde > for aktiviteter og severdigheter - pris kr 2.900 + mva
  • LISTEOPPFØRING > for overnatting, servering og transport - kr 2.500 + mva

NB! Sjekk eget innsalgsbrev for rabatt ved oppføring i begge guidene

Ønsker du å annonsere i Reiseguide Nord-Norge?
  • Du finner ANNONSE-skjemaet i toppenmenyen på denne siden.

Hvordan blir du med i Reiseguiden?

For deg som ALLEREDE er med i årets utgave og har fått korrekturlink på mail:
  1. Du får en mail fra det nettbaserte registreringsskjemaet med informasjonen du har registrert i årets guide.
  2. Klikk deg inn på linken i mailen og gjør oppdateringer og eventuelle korrigeringer - Klikk så "Send inn". Her kan du også slette tidligere produkter.
  3. Har du et helt nytt produkt i 2016, se i toppmenyen på denne siden for valg av ønsket ny registrering.
For NY BEDRIFT:
  1. Velg type oppføring i menyen øverst på siden (RUBRIKK, OVERNATTING, SERVERING, TRANSPORT el ekstra ANNONSE) og registrer dine produkter.
  2. Ved innsending får du kvittering pr mail.

Eksempel på ulike typer oppføringene og faktainformasjon om Reiseguide Nord-Norge finner du her.


Kontakt gunn@visithelgeland.com hvis du trenger hjelp.

Terje Rakke
Vandring på Helgeland