w

Søknadsskjema Johtit - Samisk Reiseliv

Fortell oss litt om din bedrift:

Hvilke samiske reiselivsprodukter tilbyr du, har du helårsdrift eller deltidsdrift og hvor stort driver du i dag?

Vi ønsker å vite litt om hvilken type kompetanse du allerede har tilegnet deg slik at vi kan gjøre prosjektet best mulig for deg.