w

Denne siden er stengt - endringer som legges inn etter 1.oktober kommer IKKE med.

FAKTURAGRUNNLAG - Hvor ønsker du faktura tilsendt?

Fyll inn informasjonen du ønsker i Reiseguiden her:

Registrering av AKTIVITET / SEVERDIGHET - Rubrikkoppføring m/bilde

Legg inn JPG-bilde for ditt produkt her:

Bekreft din registrering her

Trykk «Send inn» - VENT PÅ beskjed "Registrering mottatt" i skjermbildet. Du mottar kvittering på mailen til korrekturansvarlig. Dobbeltsjekk at informasjonen på kvitteringen er korrekt.