w

Harstad/Sør-Troms

Synes du Sør-Troms med Harstad er den vakreste regionen i Nord-Norge? Da er det viktig at du er med og viser at regionen har et helhetlig reiselivstilbud - gjennom synlighet i Reiseguide Harstad og Reiseguide Nord-Norge 2016.

11.08.201513:31 nina@nordnorge.com

Hvorfor er det viktig at du som bedrift deltar i destinasjonsguide og Reiseguide Nord-Norge 2016?

Destination Harstad jobber tett sammen med NordNorsk Reiseliv for å markedsføre vår region og Nord-Norge som et spennende reisemål ute i markedet, men for å få til dette må vi ha reiselivsbedriftene med på lag. Det er dine aktiviteter, overnattingstilbud, serveringssteder og transportmuligheter som gjør Nord-Norge attraktivt for turistene. Vi skaper kjennskap til Nord-Norge ute i markedet, men er du der når turisten har fattet interesse og starter informasjonssøk om Nord-Norge? Vi markedsfører Nord-Norge for at DIN BEDRIFT skal få flere besøkende!


Hva koster det?

Harstad Reiselivsguide er inkludert i medlemsavgiften til våre medlemsbedrifter.

Som et pilotprosjekt i 2015 fikk alle rubrikk- eller listeoppføring i Reiseguiden Nord-Norge inkludert i medlemskapet sitt. Denne kostnaden tok Destination Harstad på seg. Vi ønsket at alle skulle bli representert i denne guiden også. I år derimot, må alle kjøpe plass i Reiseguiden Nord-Norge om de ønsker markedsføring der i tillegg til Destinasjons brosjyren vår.

Vi oppfordrer alle reiselivsbedrifter til å være synlig i begge brosjyrene, da de utfyller hverandre, og har viktige roller hver for seg, slik at vi når ut til et bredere publikum.

Mer informasjon om destinasjonspakken og priser vil snarlig følge på mail fra Destination Harstad. I denne omgang samler vi først inn informasjon til Reiseguidene.

Alle våre medlemsbedrifter får minimum én oppføring eller rubrikk i Reiselivsguiden for Harstad regionen.

Vi tilbyr to ulike typer oppføring:
  • RUBRIKKOPPFØRING m/bilde > for aktiviteter og severdigheter - pris kr 2.900 + mva
  • LISTEOPPFØRING > for overnatting, servering og transport - pris kr 2.500 + mva

Hvordan blir du med i Reiseguiden?

For deg som ALLEREDE er med i årets utgave og har fått korrekturlink på mail:
  1. Du får en mail fra det nettbaserte registreringsskjemaet med informasjonen du har registrert i årets guide.
  2. Klikk deg inn på linken i mailen og gjør oppdateringer og eventuelle korrigeringer - Klikk så "Send inn". Her kan du også slette tidligere produkter.
  3. Har du et helt nytt produkt i 2016, se i toppmenyen på denne siden for valg av ønsket ny registrering.
For NY BEDRIFT:
  1. Velg type oppføring i menyen øverst på siden (RUBRIKK, OVERNATTING, SERVERING, TRANSPORT el ekstra ANNONSE) og registrer dine produkter.
  2. Ved innsending får du kvittering pr mail.
Eksempel på ulike oppføringene og faktainformasjon om Reiseguide Nord-Norge finner du her.

Ønsker du ekstra synlighet i Reiseguide Nord-Norge?

Klikk her eller på ANNONSE2016 i toppenmenyen.

Ønsker du å annonsere i Reiseguide Harstadregionen?

Prisene er uendret fra i fjor, men størrelsene har forandret seg noe for å tilpasse den nye malen. Send epost til gro@destinationharstad.no for å registrere annonse.

Jan Erik Kristoffersen